Hello World

Perkenalkan nama saya Ariq, saya masih belajar terutama dalam bidang cloud, linux, dan sebagainya.

~1 min read